Comprensió Lectora i Pensament Crític

des de la Filosofia

Comprensió

Lectora

Pensament

Crític

des de

la FILOSOFIA

Cal

Totes les tardes

Saber

Dilluns a Divendres

El projecte

El projecte “Comprensió lectora i pensament crític des de la filosofia” és una iniciativa educativa que aborda la manca de
desenvolupament de les habilitats de pensament crític i comprensió lectora entre les joves en horari no lectiu. A través de
sessions de lectura i debats filosòfics, aquest projecte busca fomentar la reflexió crítica, la interpretació profunda i la
comunicació efectiva. Mitjançant materials educatius específics i suport individualitzat, es pretén millorar l’equitat en l’accés a
oportunitats educatives i reduir desigualtats. Amb una perspectiva inclusiva i la col·laboració amb institucions educatives, el
projecte aspira a contribuir a la formació de ciutadans pensants, capaços de participar activament en la societat i millorar la
cohesió social.

Temes i àrees que es treballen

Els temes que es tracta i des dels quals es desenvoluparà i vehicularà el projecte girarà en torn a aquestes àmbits:
– Qüestions filosòfiques
– ODS (Objectius del Desenvolupament Sostenible) de les Nacions Unides que incorporen, entre d’altres, la perspectiva de
gènere, la incorporació de la perspectiva ecosocial, la intercultural etc.
Així, es posarà ènfasi en:
Estratègies per a la comprensió de textos de diferents gèneres i complexitats. Millora de la velocitat
de lectura, la comprensió profunda del contingut i la identificació d’informació rellevant.
Pensament Crític: Eines per a l’anàlisi crítica de textos, notícies i informació en general. Desenvolupament d’ una perspectiva analítica, que ajuda a qüestionar la informació i a avaluar-la de manera objectiva.
Debat i Discussió: Debats, grups de discussió i projectes col·laboratius per fomentar el pensament crític
i l’expressió d’opinions fonamentades.
Resolució de problemes: Exercicis pràctics per a la resolució de problemes basats en situacions de la vida real.

PERSPECTIVA DE GÈNERE – CONSCIÈNCIA ECOSOCIAL i PERSPECTIVA INTERCULTURAL.

Descobreix com la lectura pot transformar la teva visió del món. Pensament crític i consciència social. Inscriu-te

Millora en la Comprensió Lectora – Desenvolupament de Pensament Crític – Habilitats de Comunicació – Millorades -Participació Activa en Debats i Discussió -Inclusió i Igualtat d’Oportunitats – Consciència Ètica i Empatia -Formació de Ciutadans Actius -Cohesió Social Millorada

La finalitat d’aquest curs és el desenvolupament integral de les joves, capacitant-les per afrontar els reptes de la
vida acadèmica, personal i ciutadana mitjançant el foment de les habilitats de pensament crític, comprensió lectora i
participació activa. A més, aquest projecte aspiraria a contribuir a la reducció de desigualtats educatives, la creació d’un entorn
inclusiu i la formació de ciutadans amb una perspectiva ètica i empàtica, millorant, en definitiva, la cohesió social.

Aprofundeix en la teva comprensió del món. Desenvolupa el pensament crític a través de la lectura i la filosofia.

Obrim noves portes a la comprensió, la empatia i la consciència global afavorint la igualtat i el desenvolupament personal. Ajudem a formant individus amb una visió més ampla i respectuosa del món, promovent la igualtat i la valoració de les diverses cultures i perspectives.

PERSPECTIVA DE GÈNERE:

 • Anàlisi crítica de textos per a que aprenguin a reconèixer i qüestionar els estereotips de gènere, les desigualtats i els prejudicis presents en els textos.
 • Debats sobre qüestions de gènere: Fomentar una comprensió més amplia sobre les qüestions relacionades amb la igualtat i el tractament equitatiu que ajudin a reflexionar sobre les seves pròpies creences i actituds respecte als rols de gènere i les desigualtats existents.
 • Foment de la diversitat de veus: Introduim lectures escrites per autors i autores amb perspectives diverses sobre qüestions de gènere enriquint la comprensió sobre aquest tema.
 • Promoció de l’empoderament:  Aprendre a qüestionar les estructures socials i les desigualtats de gènereajuda a fomentar l’empoderament entre les joves.
 • Consciència sobre biaixos i prejudicis: Reconèixer i desafiar els biaixos de
  gènere presents en els mitjans de comunicació, la literatura i altres formes de textos. per ajudar-los a ser més conscients dels prejudicis i a treballar per superar-los en la seva pròpia forma de pensar i actuar.

PERSPECTIVA INTERCULTURAL

 • Anàlisi crítica des de múltiples perspectives culturals per  apreciar i comprendre una gamma més àmplia de punts de vista i així qüestionar estereotips i prejudicis.
 • Debats i reflexions interculturals sobre temes culturals i identitaris per millorar la  comprensió i el respecte
  mútus.
 • Explorem les similituds, diferències i complexitats de les diferents cultures, afavorint el diàleg i la tolerància
 • Explorem la diversitat cultural i les seves aportacions a la societat
 •  Fomentem una actitud més oberta i inclusiva cap a altres formes de vida i pensament.
 • Consciència sobre la interseccionalitat: Abordar qüestions que combinin aspectes culturals, de gènere, ètnics, socioeconòmics, entre d’altres, ajuda a entendre com aquestes dimensions es solapen i afecten l’experiència de les persones en societats diverses.
 •  Competències globals: La capacitat de comprendre i analitzar textos des de diverses perspectives culturals
  pot preparar els joves per ser ciutadans globals més competents i sensibles a la diversitat en un món interconnectat.
  Promoció del respecte i la empatia: Mitjançant la comprensió de diverses cultures, els estudiants poden desenvolupar una
  empatia més profunda cap a altres persones i cultures, fomentant el respecte mutu i la convivència pacífica en entorns plurals.

Aquest lloc web utilitza cookies per a millorar l'experiència de l'usuari, en cap cas per recollir informació. política de cookies, per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies